woensdag 8 januari 2020

Schrijfcafé in de Witte Kerk

Op maandag 13 januari 2020 is er weer een schrijfcafé!
Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart.
Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat.
Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je er ook van delen.
Zelf vond ik het een ervaring hoe het ging stromen en werd ik verrast wat er zomaar op het papier kwam, woorden en gedachten die er niet stonden als ik ze niet had geschreven.

Iedereen is welkom. Van tevoren opgeven is wel gewenst. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe: het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.
Wanneer: elke tweede maandag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda.
Prijs: €10,- per keer, dat is inclusief koffie of thee.
De opbrengst  komt geheel ten goede aan ‘de Stichting Vrienden van de Witte Kerk’
Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen nelhogervorstvankampen@hotmail.com of telefoon 0252-373719

zondag 10 november 2019

Dag van de Witte Kerk 2019

Elk jaar op de tweede zaterdag in november staat de Kerk in het middelpunt van de belangstelling op de ‘Dag van de Witte Kerk’. We proberen ieder jaar een ander thema aan deze dag te verbinden. Op 9 november jl. was het thema: ‘Weg van de Witte Kerk’.
Noordwijkerhouters namen hun kerkje (vlaggetje) mee op reis en op deze dag was er dan het fotoverslag van over de hele wereld! 82 personen stuurden foto's in!

Alle inzenders willen we bedanken. Door de aanschaf van het vlaggetje, de moeite die jullie hebben genomen om het vlaggetje mee te nemen en een foto te maken hebben wij weer een onvergetelijke leuke dag kunnen organiseren. We vonden de foto's met verhalen bijzonder genoeg om deze in een boekje te bundelen, dus bent u nieuwsgierig wat er zoal hing in de Witte Kerk tijdens de tentoonstelling en waar die 'Weg van de Witte Kerk' vlaggen nou allemaal uithingen... het boekje kost €10,- is te bestellen tot en met zaterdag 16 november 2019 bij boekhandel Wagenaar & van Halem, dan gaat het naar de drukker en op 23 november 2019 zijn ze af te halen. Ook is er een kalender 2020, hiervan is een voorbeeld gemaakt en deze ligt ook ter inzage bij de boekhandel, tevens te bestellen, zelfde data als het boekje.
In de ochtend was het eigenlijk geen weer.... de regen kwam met bakken uit de hemel maar in de middag werd het droog en kwamen de stemmers binnen. Totaal zijn er 178 stemmen uitgebracht in de wereldse stembussen. Foto's met verhalen werden er bekeken, na afloop of tussendoor een bakkie koffie of thee met een cupcake aan de koffietafel waar nog meer verhalen werden uitgewisseld.
De jury had het moeilijk! Er zijn zoveel mooie, grappige en bijzondere foto’s opgestuurd! Wat opviel is vooral met hoeveel plezier en enthousiasme de foto’s zijn gemaakt. Bijna iedereen kijkt blij op de foto. Dat is wat de Witte Kerk teweegbrengt! En zoveel mooie plekjes als er zijn, waarbij water toch wel favoriet is. Geen wonder, als je zo dicht bij de kust woont.
Alle foto’s van de prijswinnaars met daarbij het verhaal zijn in Nederland zijn gemaakt.
Er zijn veel meer foto’s waarbij juist de combinatie foto/verhaal een prijs verdienen, maar helaas moesten wij een keuze maken.

 
De mooiste foto:
Deze foto straalt vrijheid en vrolijkheid uit, en vooral is de compositie mooi. Het Witte Kerk vlaggetje staat fier tussen alle zeilen. Daarbij wordt een leuk, nostalgisch verhaal verteld.
Robin Hielkema
Het mooiste verhaal:
“Voor het eerst in 26 jaar”, het verhaal van moeder met dochter op reis naar Aruba.
Ineke Belt


De leukste foto:
In dit geval zijn het er twee, en wel van dezelfde maker. Beide foto’s zijn gemaakt in Nederland, ergens in Overijssel. Ze stralen plezier uit en de maker heeft oog voor details en voor compositie.
Jan Passchier met Zalk en Teut

De publieksprijs:
Dit verhaal ontroert, maar brengt ook troost. De foto erbij maakt het compleet. Het verhaal speelt zich af in Zoutelande, waar de schrijver vele jaren met zijn geliefde doorbracht:
Nico Duyvenvoorde

Heel fijn was het ook om dit jaar weer een cheque van € 3000 ten behoeve van het gebouw de Witte Kerk, te kunnen overhandigen aan ds. Esmeralda Mandemaker.


Verder willen we vooral Chantal van der Slot-van Eeden bedanken, die de prachtige en smakelijke cupcakes heeft gemaakt!

Schrijfcafé in de Witte Kerk

Op maandag 11 november is er weer een schrijfcafé! Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat.

Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je er ook van delen.

Zelf vond ik het een ervaring hoe het ging stromen en werd ik verrast wat er zomaar op het papier kwam, woorden en gedachten die er niet stonden als ik ze niet had geschreven.

Iedereen is welkom. Van tevoren opgeven is wel gewenst. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe: het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.

Wanneer: elke tweede maandag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda.
Prijs: €10,- per keer, dat is inclusief koffie of thee. De opbrengst  komt geheel ten goede aan ‘de Stichting Vrienden van de Witte Kerk’. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen nelhogervorstvankampen@hotmail.com of telefoon 0252-373719

zaterdag 26 oktober 2019

Dag van de Witte Kerk zaterdag 9 november 2019

Op zaterdag 9 november 2019 vindt de jaarlijkse Dag van de Witte Kerk plaats. Dit jaar met als thema: “Weg van de Witte Kerk”. De afgelopen maanden hebben heel veel mensen het Witte-kerkvlaggetje, zoals dat in de volksmond al genoemd werd, meegenomen op vakantie en op de foto gezet. Al deze foto’s laten we zien op 9 november bij een leuke fototentoonstelling. De foto’s komen van over de hele wereld! Dat was ook ons uitgangspunt: De Witte Kerk wil de wijde wereld in, en dat is gelukt. Je zou bijna jaloers worden op het vlaggetje…. De kerk is open tussen 10.30 en 16.00 uur. Tot 15.00 uur kan iedereen een stem uitbrengen op een foto naar keuze, waarna om 15.30 uur de prijsuitreiking volgt.


Het is niet voor niks de “Dag van de Witte Kerk”, want die staat op 9 november in het middelpunt. De Stichting Vrienden van de Witte Kerk overhandigt traditiegetrouw aan de kerkrentmeesters een cheque, waarmee ze het onderhoud van de kerk financieel ondersteunen. Dankzij alle activiteiten, concerten en niet te vergeten donateurs lukt het de Stichting ieder jaar weer om een aanzienlijk bedrag te overhandigen zodat ‘onze’ Witte Kerk de komende eeuwen kan trotseren en het waardige middelpunt van het dorp kan blijven.

vrijdag 11 oktober 2019

Schrijfcafé in de Witte Kerk

Op maandag 14 oktober is er weer een schrijfcafé! Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat.
Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je er ook van delen.
Zelf vond ik het een ervaring hoe het ging stromen en werd ik verrast wat er zomaar op het papier kwam, woorden en gedachten die er niet stonden als ik ze niet had geschreven.

Iedereen is welkom. Van tevoren opgeven is wel gewenst. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe: het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.
Wanneer: elke tweede maandag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda.
Prijs: €10,- per keer, dat is inclusief koffie of thee.
De opbrengst  komt geheel ten goede aan ‘de Stichting Vrienden van de Witte Kerk’
Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen nelhogervorstvankampen@hotmail.com of telefoon 0252-373719

woensdag 2 oktober 2019

Bridgedrive in de Witte Kerk op 12 oktober 2019 afgelast

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Witte Kerk heeft in de bestuursvergadering van 1 oktober jl. besloten om de bridgedrive die gepland staat voor zaterdag 12 oktober a.s. in de Witte Kerk niet door te laten gaan.


Bij controle van de inschrijfformulieren is gebleken dat er nog geen 30% van de te verwachten aanmeldingen is gehaald.
Gezien de kosten en de inspanningen vooraf en op die dag zelf die daaraan verbonden zijn is gebleken dat dit financieel niet haalbaar is.


Al de deelnemers die reeds betaald hebben, contant of via de bankrekening wordt het totale bedrag van inschrijving terugbetaald.
Deelnemers die contant betaald hebben kunnen het bedrag ophalen bij Boekhandel Wagenaar & van Halem. Zij die per bank hebben betaald krijgen het bedrag teruggestort op de bankrekening.


Het bestuur betreurt het dat het deze beslissing heeft moeten nemen en wellicht komen er in de toekomst nog andere tijden voor het organiseren van een bridgedrive.

woensdag 25 september 2019

Bridgedrive 12 oktober 2019

Op zaterdag 12 oktober 2019 organiseert de Stichting Vrienden van de Witte Kerk i.s.m. de bridgeverenigingen van Noordwijkerhout een bridgedrive in de Witte Kerk, Dorpsstraat 7 te Noordwijkerhout. De inloop is vanaf 10.00 uur. De bridge-drive begint om exact 10.30 uur.

De drive bestaat uit zes ronden van vier spellen. De deelnemers worden voorzien van koffie, thee, drankjes en hapjes en bovendien een lunch. Rond 15.00 uur wordt de drive afgesloten met een prijsuitreiking.

De wedstrijdleiders van deze dag zijn Mieke Duivenvoorde en Jos Szymanowski.

De totale kosten bedragen €27,50 p.p. inclusief alle drankjes, hapjes en een lunch. Er kunnen maximaal 72 deelnemers meedoen aan deze drive.

Leden van de bridgeverenigingen van Noordwijkerhout hebben voorrang bij inschrijving tussen 7 en 14 september 2019.
Na deze datum kunnen bridgers van andere verenigingen zich inschrijven.

Inschrijving kan op twee manieren:
  • Inschrijfformulieren kunnen hier gedownload worden en ingevuld retour gezonden naar info@vriendenvandewittekerk.nl. U kunt de deelnamekosten overmaken op  bankrekeningnummer NL 21 RABO 0120533235 t.n.v. de Stichting Vrienden van de Witte Kerk, o.v.v. ‘Bridgedrive’ en uw naam en e-mailadres. Aangezien er per twee personen wordt ingeschreven dient er € 55.00 te worden overgemaakt.
  • Inschrijfformulieren zijn eveneens verkrijgbaar bij Boekhandel Wagenaar & van Halem, Havenstraat 10, 2211 EH Noordwijkerhout. U kunt daar, tegen contante betaling, de formulieren ook weer inleveren.

Let op: wegens vakantie is Boekhandel Wagenaar & van Halem van 23 tot en met 27 september gesloten.

Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en vastgelegd, indien de betaling is voldaan. De inschrijving sluit op dinsdag 8 oktober om 18.00 uur.
De totale netto inkomsten gaan naar de Stichting Vrienden van de Witte Kerk t.b.v. het onderhoud van deze Kerk.

Een leuke bridge-dag in een mooie historische omgeving!