donderdag 3 juni 2021

Schrijfcafé eindelijk weer in de Witte Kerk!!

Op woensdag 9 juni 2021 is er weer een schrijfcafé, en dit keer weer in de Witte Kerk!!

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat.
Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je er ook van delen.
Zelf vond ik het een ervaring hoe het ging stromen en werd ik verrast wat er zomaar op het papier kwam, woorden en gedachten die er niet stonden als ik ze niet had geschreven.

Iedereen is welkom. GRAAG VAN TEVOREN OPGEVEN (even bellen of e-mailen met Nel). Je kunt één keer deelnemen, altijd of af en toe: het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.

Van 9.30 tot 11.30 uur.
Prijs: €10,- per keer, dat is inclusief koffie of thee.
De opbrengst komt geheel ten goede aan ‘de Stichting Vrienden van de Witte Kerk’.
Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen, haar e-mail is nelhogervorstvankampen@hotmail.com en telefoon 0252-373719.

zaterdag 15 mei 2021

Nog steeds “alternatief” schrijfcafé

Woensdag 12 mei 2021 was er weer een “alternatief” schrijfcafé, helaas nog steeds geen gewone, we kijken uit naar het moment dat het weer gewoon in de Witte Kerk kan...

dinsdag 13 april 2021

Online-schrijfcafé

Op woensdag 14 april 2021 is er weer een schrijfcafé en helaas nog steeds geen gewone, dit keer nogmaals een op afstand, een online-café.

dinsdag 9 maart 2021

Online-schrijfcafé

Op woensdag 10 maart 2021 is er weer een schrijfcafé, nog steeds geen gewone helaas, dit keer nog weer eentje op afstand, een online-café.

dinsdag 9 februari 2021

Online-schrijfcafé

Op woensdag 10 februari 2021 is er weer een schrijfcafé, geen gewone nog helaas, dit keer weer eentje op afstand, een online-café.

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat.
Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je er ook van delen.
Zelf vond ik het een ervaring hoe het ging stromen en werd ik verrast wat er zomaar op het papier kwam, woorden en gedachten die er niet stonden als ik ze niet had geschreven.

Iedereen is welkom. GRAAG VAN TEVOREN OPGEVEN (even bellen of e-mailen met Nel), zodat we de link van het online-café kunnen doorgeven. Je kunt één keer deelnemen, altijd of af en toe: het is een open café, normaal op een speciale plek in het hart van ons dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.

Van 9.30 tot 11.30 uur.
Prijs normaal: €10,- per keer, dat is inclusief koffie of thee, online café; dan zal je de koffie of thee zelf moeten regelen.
De opbrengst komt geheel ten goede aan ‘de Stichting Vrienden van de Witte Kerk’.
Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen nelhogervorstvankampen@hotmail.com of telefoon 0252-373719


vrijdag 8 januari 2021

Online-schrijfcafé


Op woensdag 13 januari 2021 is er weer een schrijfcafé, geen gewone helaas, dit keer eentje op afstand, een online-schrijfcafé.

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat.
Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je er ook van delen.
Zelf vond ik het een ervaring hoe het ging stromen en werd ik verrast wat er zomaar op het papier kwam, woorden en gedachten die er niet stonden als ik ze niet had geschreven.

Iedereen is welkom. Graag van tevoren opgeven, zodat we de link van het online-schrijfcafé kunnen doorgeven. Je kunt één keer deelnemen, altijd of af en toe: het is een open café, normaal op een speciale plek in het hart van ons dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout. Van 9.30 tot 11.30 uur.
Prijs normaal: €10,- per keer, dat is inclusief koffie of thee. Online-café in overleg.
De opbrengst komt geheel ten goede aan ‘de Stichting Vrienden van de Witte Kerk’.
Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen nelhogervorstvankampen@hotmail.com of telefoon 0252-373719

zondag 15 november 2020

Dankzij trouwe Vrienden en donateurs toch een €3000 cheque!

Het was de bedoeling dat er op zaterdag 14 november weer een bijzonder evenement zou plaats vinden in de Witte Kerk. Maar zoals alles op dit moment vanwege Corona in het water valt was er helaas die zaterdag ook weinig te doen in de Witte Kerk. Weinig, maar toch wel iets. Een klein gezelschap bestaande uit het bestuur van Stichting Vrienden van de Witte Kerk en een vertegenwoordiging uit de protestantse gemeente was bijeen gekomen in het kader van de Dag van de Witte Kerk, een jaarlijks terugkerend evenement. Onder het toeziend oog van voorzitter Jos van de Burg van de Stichting werd aan dominee Esmeralda Mandemaker een koffertje met een cheque van €3000,- overhandigd bestemd voor het onderhoud van de Witte Kerk. Ondanks het feit dat er dit jaar geen enkele activiteit kon worden georganiseerd en er daaruit dus ook geen inkomsten waren kon toch dit forse bedrag worden vrij gespeeld. Daarbij benadrukte de penningmeester van de Stichting dat dit vooral, maar dit jaar in het bijzonder, te danken was aan de trouwe Vrienden (€ 100 per jaar) en donateurs (minimaal € 15) van de Stichting. Hij maakte gelijk gebruik van de gelegenheid de aanwezigen op te roepen het voorbeeld van de Vrienden te volgen. Het was helaas erg rustig in de kerk... de dominee reageerde verheugd, niet alleen vanwege de hoogte van het bedrag, maar vooral ook vanwege de constatering dat, los van de hoogte van het bedrag, er altijd weer mensen zijn in de gemeenschap die bereid zijn zich in te zetten voor verbinding door het organiseren van evenementen passend bij de kerk en het betrekken van mensen bij het onderhoud van het belangrijkste culturele erfgoed van Noordwijkerhout. 


En zo was er toch nog een lichtpuntje in Noordwijkerhout op de dag dat donkere wolken samenpakten boven het dorp vanwege de brandende Schelft!