Bestuur & Contact

In februari 2013 is in Noordwijkerhout de Stichting Vrienden van de Witte Kerk opgericht. 
Vijf betrokken en actieve Noordwijkerhouters maken zich vanaf nu hard voor het behoud van het monumentale Witte Kerkje in het centrum van Noordwijkerhout.
Het onderhoud van dit fantastische gebouw is vanzelfsprekend een kostbare zaak. In deze barre economische tijden is het voor de kleine groep Protestantse kerkgangers steeds moeilijker om de benodigde financiën op te brengen. Toch zullen velen het met ons eens zijn dat het kerkje moet blijven!

De Stichting Vrienden van de Witte Kerk is met nadruk een zelfstandige stichting, die zelfstandig opereert, fondsen werft en zelfstandig beslist op welke manier die fondsen het beste ingezet kunnen worden bij het behoud van de kerk. Natuurlijk gebeurt dit in nauw overleg met de kerkrentmeesters die het gebouw beheren. 

Veel Noordwijkerhouters, ongeacht afkomst of geloof, hebben nu al  een bijzonder gevoel bij het prachtige Witte Kerkje. Toch hebben velen er nog nooit een stap binnen gezet. Dat is jammer, omdat de binnenkant van de kerk minstens zo bijzonder is als de buitenkant. Het Stichtingsbestuur hoopt dan ook te bereiken dat in de komende jaren veel meer Noordwijkerhouters eens een stap over de drempel zetten, en zèlf ervaren dat de tijd binnen al honderden jaren stilstaat. Hoe het is om die overrompelende rust te voelen, het soms eeuwenoude interieur te bewonderen en te horen over de fascinerende geschiedenis van dit gebouw, die eigenlijk meteen ook de geschiedenis van ons dorp is. 

Wilt u meer informatie over onze doelstellingen, heeft u een leuk idee, wilt u bijdragen of zoekt u om een andere reden contact? Stuurt u dan een email naar: 
info@vriendenvandewittekerk.nl en u krijgt zo spoedig mogelijk een reactie van een van de bestuursleden. 


Het bestuur van Stichting Vrienden van de Witte Kerk bestaat uit:
Jos van den Burg (voorzitter): In de loop der jaren heb ik bij verschillende verenigingen veel bestuurservaring opgedaan en ik vind het heel leuk om die ervaring nu in te zetten voor dit bijzondere monument. Want we willen toch allemaal dat de Witte Kerk het stralende middelpunt van ons dorp blijft? Wij hopen dat door onze activiteiten het gebouw nóg meer 'van alle Noordwijkerhouters' wordt. Als dat lukt, ben ik tevreden.

Janneke Wagenaar (secretaris):
Sinds 1981 kijk ik dagelijks uit op de Witte Kerk. Ik ken de Kerk maar van één kant: de warme kant. Door de zon lijkt de kerk vanaf die kant verlicht! Maar sinds ik weet dat er in vroeger tijden mannen vanaf de warme kant de kerk binnenkwamen, en vrouwen vanaf de koude kant, is mijn nieuwsgierigheid gewekt en wil ik alles weten over de koude kant! Ik hoop dat iedereen in het dorp nieuwsgierig is naar de geschiedenis van de Witte Kerk, en dat de inwoners niet alleen alles willen weten over het kerkgebouw, maar ook hun steentje willen bijdragen voor het behoud ervan.

Bertine van der Vlist (lid kerkenraad):
“Al vele jaren ben ik actief lid van kerkelijke gemeente van de Witte Kerk. Sinds drie jaar ben ik kerkrentmeester. Als collegekerkrentmeesters beheren we de gebouwen en de protestantse begraafplaats aan de Herenweg. Daarnaast is onze belangrijkste taak het financieel gezond houden van de kerkelijke gemeente. Vorig jaar ben ik gevraagd om bestuurslid van de Vrienden van de Witte Kerk te worden. Nu probeer ik samen met de andere bestuursleden leuke activiteiten te bedenken zodat deze mooie Witte Kerk voor elke Noordwijkerhouter een ontmoetingsplek kan zijn”.
 
Ans Geerlings (algemeen):
Als geboren Noordwijkerhouter ben ik opgegroeid met de Witte Kerk ‘van buiten’ maar in 2005 kwam daar verandering in met mijn bijdrage in de toneelvoorstelling de ‘Dinner Party’ van theatergroep Apart. Ik had nooit kunnen bedenken hoe fraai het kerkje van binnen zou zijn! Dat zou iedereen een keertje gezien moeten hebben… Daar ga ik mijn best voor doen met onze activiteiten, dat de Witte Kerk in hartje Noordwijkerhout, ook andere harten raakt en velen een bijdrage willen leveren!.

Leon Floor (penningmeester): “De Witte kerk is het beeldmerk van Noordwijkerhout, het centrale punt van ons dorp. Een historisch gebouw op een historische plek. Dat beeldmerk, dat historisch gebouw dat in de afgelopen 700 jaar alle voor- en tegenspoed van de dorpelingen voorbij heeft zien komen, is zo belangrijk voor ons dorp dat ik voor het behoud daarvan wel wat van mijn vrije tijd wil besteden. En toen dus vanuit het bestuur van de Stichting Vrienden van de Witte Kerk aan mij werd gevraagd om dat bestuur te komen versterken heb ik daar met graagte ja op gezegd. De Witte Kerk open stellen voor de gemeenschap van Noordwijkerhout en er aan bijdragen dat de kerk behouden blijft voor de generaties na ons. Daar een bijdrage aan leveren, hoe mooi kan dat zijn”.


Heeft u een vraag aan een van de bestuursleden, heeft u een suggestie voor een leuk evenement, wilt u bijdragen aan het behoud van de Witte Kerk? Neem contact op met ons!

info@vriendenvandewittekerk.nl


Wij zien uw reactie graag.

Wij bestaan ook op Facebook! Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en 'like' ons!

https://www.facebook.com/Vrienden-van-De-Witte-Kerk-Noordwijkerhout-465137016896642/

Wilt u onze Stichting steunen in ons werk? Dat kan natuurlijk. Kijkt u voor meer informatie onder de tab: “Donateur worden” bovenaan de bladzijde.

Witte Kerk
Dorpsstraat 7
Noordwijkerhout