zondag 10 november 2019

Dag van de Witte Kerk 2019

Elk jaar op de tweede zaterdag in november staat de Kerk in het middelpunt van de belangstelling op de ‘Dag van de Witte Kerk’. We proberen ieder jaar een ander thema aan deze dag te verbinden. Op 9 november jl. was het thema: ‘Weg van de Witte Kerk’.
Noordwijkerhouters namen hun kerkje (vlaggetje) mee op reis en op deze dag was er dan het fotoverslag van over de hele wereld! 82 personen stuurden foto's in!

Alle inzenders willen we bedanken. Door de aanschaf van het vlaggetje, de moeite die jullie hebben genomen om het vlaggetje mee te nemen en een foto te maken hebben wij weer een onvergetelijke leuke dag kunnen organiseren. We vonden de foto's met verhalen bijzonder genoeg om deze in een boekje te bundelen, dus bent u nieuwsgierig wat er zoal hing in de Witte Kerk tijdens de tentoonstelling en waar die 'Weg van de Witte Kerk' vlaggen nou allemaal uithingen... het boekje kost €10,- is te bestellen tot en met zaterdag 16 november 2019 bij boekhandel Wagenaar & van Halem, dan gaat het naar de drukker en op 23 november 2019 zijn ze af te halen. Ook is er een kalender 2020, hiervan is een voorbeeld gemaakt en deze ligt ook ter inzage bij de boekhandel, tevens te bestellen, zelfde data als het boekje.
In de ochtend was het eigenlijk geen weer.... de regen kwam met bakken uit de hemel maar in de middag werd het droog en kwamen de stemmers binnen. Totaal zijn er 178 stemmen uitgebracht in de wereldse stembussen. Foto's met verhalen werden er bekeken, na afloop of tussendoor een bakkie koffie of thee met een cupcake aan de koffietafel waar nog meer verhalen werden uitgewisseld.
De jury had het moeilijk! Er zijn zoveel mooie, grappige en bijzondere foto’s opgestuurd! Wat opviel is vooral met hoeveel plezier en enthousiasme de foto’s zijn gemaakt. Bijna iedereen kijkt blij op de foto. Dat is wat de Witte Kerk teweegbrengt! En zoveel mooie plekjes als er zijn, waarbij water toch wel favoriet is. Geen wonder, als je zo dicht bij de kust woont.
Alle foto’s van de prijswinnaars met daarbij het verhaal zijn in Nederland zijn gemaakt.
Er zijn veel meer foto’s waarbij juist de combinatie foto/verhaal een prijs verdienen, maar helaas moesten wij een keuze maken.

 
De mooiste foto:
Deze foto straalt vrijheid en vrolijkheid uit, en vooral is de compositie mooi. Het Witte Kerk vlaggetje staat fier tussen alle zeilen. Daarbij wordt een leuk, nostalgisch verhaal verteld.
Robin Hielkema
Het mooiste verhaal:
“Voor het eerst in 26 jaar”, het verhaal van moeder met dochter op reis naar Aruba.
Ineke Belt


De leukste foto:
In dit geval zijn het er twee, en wel van dezelfde maker. Beide foto’s zijn gemaakt in Nederland, ergens in Overijssel. Ze stralen plezier uit en de maker heeft oog voor details en voor compositie.
Jan Passchier met Zalk en Teut

De publieksprijs:
Dit verhaal ontroert, maar brengt ook troost. De foto erbij maakt het compleet. Het verhaal speelt zich af in Zoutelande, waar de schrijver vele jaren met zijn geliefde doorbracht:
Nico Duyvenvoorde

Heel fijn was het ook om dit jaar weer een cheque van € 3000 ten behoeve van het gebouw de Witte Kerk, te kunnen overhandigen aan ds. Esmeralda Mandemaker.


Verder willen we vooral Chantal van der Slot-van Eeden bedanken, die de prachtige en smakelijke cupcakes heeft gemaakt!

Schrijfcafé in de Witte Kerk

Op maandag 11 november is er weer een schrijfcafé! Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat.

Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je er ook van delen.

Zelf vond ik het een ervaring hoe het ging stromen en werd ik verrast wat er zomaar op het papier kwam, woorden en gedachten die er niet stonden als ik ze niet had geschreven.

Iedereen is welkom. Van tevoren opgeven is wel gewenst. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe: het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.

Wanneer: elke tweede maandag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda.
Prijs: €10,- per keer, dat is inclusief koffie of thee. De opbrengst  komt geheel ten goede aan ‘de Stichting Vrienden van de Witte Kerk’. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen nelhogervorstvankampen@hotmail.com of telefoon 0252-373719

zaterdag 26 oktober 2019

Dag van de Witte Kerk zaterdag 9 november 2019

Op zaterdag 9 november 2019 vindt de jaarlijkse Dag van de Witte Kerk plaats. Dit jaar met als thema: “Weg van de Witte Kerk”. De afgelopen maanden hebben heel veel mensen het Witte-kerkvlaggetje, zoals dat in de volksmond al genoemd werd, meegenomen op vakantie en op de foto gezet. Al deze foto’s laten we zien op 9 november bij een leuke fototentoonstelling. De foto’s komen van over de hele wereld! Dat was ook ons uitgangspunt: De Witte Kerk wil de wijde wereld in, en dat is gelukt. Je zou bijna jaloers worden op het vlaggetje…. De kerk is open tussen 10.30 en 16.00 uur. Tot 15.00 uur kan iedereen een stem uitbrengen op een foto naar keuze, waarna om 15.30 uur de prijsuitreiking volgt.


Het is niet voor niks de “Dag van de Witte Kerk”, want die staat op 9 november in het middelpunt. De Stichting Vrienden van de Witte Kerk overhandigt traditiegetrouw aan de kerkrentmeesters een cheque, waarmee ze het onderhoud van de kerk financieel ondersteunen. Dankzij alle activiteiten, concerten en niet te vergeten donateurs lukt het de Stichting ieder jaar weer om een aanzienlijk bedrag te overhandigen zodat ‘onze’ Witte Kerk de komende eeuwen kan trotseren en het waardige middelpunt van het dorp kan blijven.

vrijdag 11 oktober 2019

Schrijfcafé in de Witte Kerk

Op maandag 14 oktober is er weer een schrijfcafé! Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat.
Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je er ook van delen.
Zelf vond ik het een ervaring hoe het ging stromen en werd ik verrast wat er zomaar op het papier kwam, woorden en gedachten die er niet stonden als ik ze niet had geschreven.

Iedereen is welkom. Van tevoren opgeven is wel gewenst. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe: het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.
Wanneer: elke tweede maandag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda.
Prijs: €10,- per keer, dat is inclusief koffie of thee.
De opbrengst  komt geheel ten goede aan ‘de Stichting Vrienden van de Witte Kerk’
Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen nelhogervorstvankampen@hotmail.com of telefoon 0252-373719

woensdag 2 oktober 2019

Bridgedrive in de Witte Kerk op 12 oktober 2019 afgelast

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Witte Kerk heeft in de bestuursvergadering van 1 oktober jl. besloten om de bridgedrive die gepland staat voor zaterdag 12 oktober a.s. in de Witte Kerk niet door te laten gaan.


Bij controle van de inschrijfformulieren is gebleken dat er nog geen 30% van de te verwachten aanmeldingen is gehaald.
Gezien de kosten en de inspanningen vooraf en op die dag zelf die daaraan verbonden zijn is gebleken dat dit financieel niet haalbaar is.


Al de deelnemers die reeds betaald hebben, contant of via de bankrekening wordt het totale bedrag van inschrijving terugbetaald.
Deelnemers die contant betaald hebben kunnen het bedrag ophalen bij Boekhandel Wagenaar & van Halem. Zij die per bank hebben betaald krijgen het bedrag teruggestort op de bankrekening.


Het bestuur betreurt het dat het deze beslissing heeft moeten nemen en wellicht komen er in de toekomst nog andere tijden voor het organiseren van een bridgedrive.

woensdag 25 september 2019

Bridgedrive 12 oktober 2019

Op zaterdag 12 oktober 2019 organiseert de Stichting Vrienden van de Witte Kerk i.s.m. de bridgeverenigingen van Noordwijkerhout een bridgedrive in de Witte Kerk, Dorpsstraat 7 te Noordwijkerhout. De inloop is vanaf 10.00 uur. De bridge-drive begint om exact 10.30 uur.

De drive bestaat uit zes ronden van vier spellen. De deelnemers worden voorzien van koffie, thee, drankjes en hapjes en bovendien een lunch. Rond 15.00 uur wordt de drive afgesloten met een prijsuitreiking.

De wedstrijdleiders van deze dag zijn Mieke Duivenvoorde en Jos Szymanowski.

De totale kosten bedragen €27,50 p.p. inclusief alle drankjes, hapjes en een lunch. Er kunnen maximaal 72 deelnemers meedoen aan deze drive.

Leden van de bridgeverenigingen van Noordwijkerhout hebben voorrang bij inschrijving tussen 7 en 14 september 2019.
Na deze datum kunnen bridgers van andere verenigingen zich inschrijven.

Inschrijving kan op twee manieren:
 • Inschrijfformulieren kunnen hier gedownload worden en ingevuld retour gezonden naar info@vriendenvandewittekerk.nl. U kunt de deelnamekosten overmaken op  bankrekeningnummer NL 21 RABO 0120533235 t.n.v. de Stichting Vrienden van de Witte Kerk, o.v.v. ‘Bridgedrive’ en uw naam en e-mailadres. Aangezien er per twee personen wordt ingeschreven dient er € 55.00 te worden overgemaakt.
 • Inschrijfformulieren zijn eveneens verkrijgbaar bij Boekhandel Wagenaar & van Halem, Havenstraat 10, 2211 EH Noordwijkerhout. U kunt daar, tegen contante betaling, de formulieren ook weer inleveren.

Let op: wegens vakantie is Boekhandel Wagenaar & van Halem van 23 tot en met 27 september gesloten.

Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en vastgelegd, indien de betaling is voldaan. De inschrijving sluit op dinsdag 8 oktober om 18.00 uur.
De totale netto inkomsten gaan naar de Stichting Vrienden van de Witte Kerk t.b.v. het onderhoud van deze Kerk.

Een leuke bridge-dag in een mooie historische omgeving!

zondag 8 september 2019

Schrijfcafé in de Witte Kerk

Op maandag 9 september is er weer een schrijfcafé!
Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart.
Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat.
Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je er ook van delen.
Zelf vond ik het een ervaring hoe het ging stromen en werd ik verrast wat er zomaar op het papier kwam, woorden en gedachten die er niet stonden als ik ze niet had geschreven.

Iedereen is welkom. Van tevoren opgeven is wel gewenst. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe: het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.
Wanneer: elke tweede maandag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda.
Prijs: €10,- per keer, dat is inclusief koffie of thee.
De opbrengst  komt geheel ten goede aan ‘de Stichting Vrienden van de Witte Kerk’
Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen nelhogervorstvankampen@hotmail.com of telefoon 0252-373719

zondag 21 juli 2019

Succes aftrap verkoop vlaggetje "Weg van de Witte kerk"

Een heel aantal durfals trotseerden de regen zaterdagochtend 20 juli om een vlaggetje te kopen bij de Vrienden die op de braderie in Noordwijkerhout stonden. Rond 12 uur klaarde het op en er kwamen nog meer mensen op de been...


Er zijn 115 vlaggetjes verkocht! Met prachtige vooruitzichten waar ze allemaal mee naar toegenomen gaan worden. Van de leukste plekjes in Nederland, de achtertuin, het balkon, op de boot, de fiets, Frankrijk, Spanje, Duitsland, België... America, Nieuw-Zeeland, Madagaskar....
We zijn nu al enorm benieuwd naar alle foto's met het verhaal waar die vlaggetjes gaan uithangen!

Mocht je de braderie gemist hebben, de vlaggetjes zijn nu te koop bij Boekhandel Wagenaar & van Halem, voor slechts €5.90 doe je mee en dan:

 • mag je een foto inzenden voor de fotowedstrijd en –tentoonstelling: ‘Weg van de Witte Kerk’,
 • organiseren de Vrienden op 9 november een leuke tentoonstelling door en voor Noordwijkerhouters (en vooruit, ook andere Witte-Kerk liefhebbers),
 • maak je kans op een mooie prijs…..
 • ……en: misschien wel eeuwige roem?
 • draag je bovendien een steentje bij aan het onderhoud van onze Witte Kerk!
En wacht niet te lang, anders zijn ze misschien op....

vrijdag 12 juli 2019

De Witte Kerk wil de wijde wereld in!

Na ruim 700 jaar Noordwijkerhout en haar inwoners van alle kanten te hebben bekeken, wil de kerk wel eens verder kijken dan haar toren hoog is. Maar daar heeft ze jullie hulp bij nodig! Neem de kerk mee als je de dorpsgrenzen overgaat en zet haar op de foto. Het maakt niet uit waar: op het topje van een duin, op het strand, midden op de oceaan, op de Chinese muur, op de camping, op de Eiffeltoren, op de Noordpool, op de Mont Blanc, voor een collega-Witte Kerk; de hele wereld ligt voor ons kerkje open.


Koop bij de Vrienden een vlaggetje van de kerk en neem dit vlaggetje mee op reis. Veraf of dichtbij maakt niet uit, of het met het vliegtuig meegaat of in de fietstas ook niet. Maak een foto van het vlaggetje met de kerk erop op jouw favoriete plekje.

We gaan al deze foto’s verzamelen en tentoonstellen in de Witte Kerk tijdens de ‘Dag van de Witte Kerk’ op zaterdag 9 november 2019. Dan brengen we de wereld in beeld door jullie ogen gezien.

Op deze dag zal een vakjury en het publiek de  mooiste/leukste/creatiefste foto’s uitkiezen en aan het einde van de dag maken wij de drie prijswinnaars bekend.

Kom naar de braderie op 20 juli en koop een vlaggetje!

Voor slechts €5.90 doe je mee en dan:
 • krijg je het enige echte Witte Kerk Vlaggetje,
 • mag je een foto inzenden voor de fotowedstrijd en –tentoonstelling: ‘Weg van de Witte Kerk’,
 • organiseren de Vrienden op 9 november een leuke tentoonstelling door en voor Noordwijkerhouters (en vooruit, ook andere Witte-Kerk liefhebbers),
 • maak je kans op een mooie prijs…..
 • ……en: misschien wel eeuwige roem?
 • draag je bovendien een steentje bij aan het onderhoud van onze Witte Kerk!
Na 20 juli 2019  zijn de vlaggetjes te koop bij Boekhandel Wagenaar & van Halem

maandag 1 juli 2019

Aangekleed ‘zelfgemaakt’, met een steekje los! op 28 en 29 juni 2019

Vrijdagavond werd ons evenement geopend door Judith van Vliet, een mode ontwerpster uit Noordwijk. Zij vertelde over haar vak, en ze liet zien dat ze duurzaamheid hoog in haar vaandel heeft staan. Meer over Judith op haar website: judithvanvliet.nl
Zaterdag was het gelijk al gezellig druk. Bij binnenkomst werden de bezoekers verwelkomd door een hertog, en wel Hertog Jan. Jeannette van der Valk maakte voor hem een fantastische outfit: een jas met ontelbaar veel Hertog Jan doppen. Dat die jas zwaar is was duidelijk, maar hoe zwaar precies? Daar mocht het publiek naar raden, en de meningen waren zeer verdeeld. Nu mogen we verklappen dat de jas 5.9 kilo weegt! Naast de voordeur stond nog een creatie van Jeannette: de feestjurk bestaande uit de kleuren van onze vlag. Menig toerist profiteerde van de gelegenheid en maakte een foto van de jurk of een selfie.
Het was een dag waarop weer duidelijk werd hoe leuk Noordwijkerhout is. Aan de oproep een doopjurk voor de tentoonstelling in te leveren werd enthousiast gehoor gegeven. Kledingstukken met een verhaal die waren er ook in alle vormen en maten!


Workshop van Stoffig Stel, Sharon Rietmeijer die vertelde over haar opleiding achter haar zelfgemaakte producten, de sieraden kraam, de weefclub en de creatieve tafel waar je gewoon achter de naaimachine kon kruipenOndertussen werd ook de 'Noordwijkerhoutse vlaggenlijn' aan elkaar genaaid....


Ook is het geweldig dat we een beroep konden doen op al die ijverige, creatieve naaisters die ons dorp rijk is. Jeannette van der Valk, Tiny Springer, Riet Aartman, Kirsten Breugem, Ellen Valkema en Pieternel Smit hebben ons enorm geholpen, heel veel dank daarvoor! En wat is het toch fijn dat we altijd een beroep kunnen doen op een aantal Noordwijkerhouters èn Noordwijkerhoutse middenstanders, die ons materialen willen lenen. Kortom: één van onze doelstellingen: ‘Verbinding’, is weer driedubbel gehaald!