Onze Witte Kerk

Al rond het jaar 1200 stond er op deze plaats een kerkje. Dat is meer dan 800 jaar geleden. Hoe dat kerkje er uitzag kunnen we niet meer achterhalen, maar enkele stenen die nog uit die periode stammen zijn tot op de dag van vandaag te zien.

Kerkgebouwen zijn per definitie kwetsbaar. Oorlogen, brand, en de reformatie hebben ook in dit Witte Kerkje door de eeuwen heen hun sporen nagelaten. Tot 1573 was de kerk een Katholieke kerk, dan trekken de Spanjaarden plunderend door het dorp, het Witte Kerkje brandt helemaal af, de klok verdwijnt.

Er verandert in die periode veel in Holland. Zo werd 'gereformeerd' uitgeroepen tot Staatsgodsdienst. Katholieken moesten hun heil zoeken in schuilkerken en het Witte Kerkje wordt toegewezen aan de Gereformeerden.

In 1618 wordt het besluit genomen dat de vervallen kerk herbouwd moet worden. Dan wordt ook een achterschip gebouwd in Gothische stijl. We weten dat de huidige preekstoel in 1687 is gemaakt door Pieter Colijn. Daar werd omgerekend zo'n 13 euro voor betaald..... De kerk was in die periode waarschijnlijk helemaal niet wit, in elk geval worden pas vanaf 1728 in het archief rekeningen aangetroffen voor het witten van de kerk!

In de Franse tijd ontstaat er onder de Katholieken in Noordwijkerhout de wens om 'hun' kerkje weer terug te krijgen. Waarom dat destijds niet is gebeurd is niet helemaal duidelijk, in ieder geval bouwen de Katholieken in 1853 de huidige St. Victorkerk.

Rond 1800 verdwijnt het koor, het achterste gedeelte van de kerk. Pas in 1986 wordt dat gedeelte herbouwd. Veel Noordwijkerhouters kennen het Witte Kerkje dus nog zónder bakstenen achterste gedeelte.