zondag 15 november 2020

Dankzij trouwe Vrienden en donateurs toch een €3000 cheque!

Het was de bedoeling dat er op zaterdag 14 november weer een bijzonder evenement zou plaats vinden in de Witte Kerk. Maar zoals alles op dit moment vanwege Corona in het water valt was er helaas die zaterdag ook weinig te doen in de Witte Kerk. Weinig, maar toch wel iets. Een klein gezelschap bestaande uit het bestuur van Stichting Vrienden van de Witte Kerk en een vertegenwoordiging uit de protestantse gemeente was bijeen gekomen in het kader van de Dag van de Witte Kerk, een jaarlijks terugkerend evenement. Onder het toeziend oog van voorzitter Jos van de Burg van de Stichting werd aan dominee Esmeralda Mandemaker een koffertje met een cheque van €3000,- overhandigd bestemd voor het onderhoud van de Witte Kerk. Ondanks het feit dat er dit jaar geen enkele activiteit kon worden georganiseerd en er daaruit dus ook geen inkomsten waren kon toch dit forse bedrag worden vrij gespeeld. Daarbij benadrukte de penningmeester van de Stichting dat dit vooral, maar dit jaar in het bijzonder, te danken was aan de trouwe Vrienden (€ 100 per jaar) en donateurs (minimaal € 15) van de Stichting. Hij maakte gelijk gebruik van de gelegenheid de aanwezigen op te roepen het voorbeeld van de Vrienden te volgen. Het was helaas erg rustig in de kerk... de dominee reageerde verheugd, niet alleen vanwege de hoogte van het bedrag, maar vooral ook vanwege de constatering dat, los van de hoogte van het bedrag, er altijd weer mensen zijn in de gemeenschap die bereid zijn zich in te zetten voor verbinding door het organiseren van evenementen passend bij de kerk en het betrekken van mensen bij het onderhoud van het belangrijkste culturele erfgoed van Noordwijkerhout. 


En zo was er toch nog een lichtpuntje in Noordwijkerhout op de dag dat donkere wolken samenpakten boven het dorp vanwege de brandende Schelft!

 

zaterdag 7 november 2020

Dag van de Witte Kerk 14 november 2020

Tja, je kunt plannen maken wat je wilt, maar soms moet je buigen voor buitengewone omstandigheden. We hadden een leuke, spannende en uitdagende Dag van de Witte Kerk in gedachten, met in de hoofdrol de bezoekers! In gedachten zagen we jullie al voor ons in een hele bijzondere setting: de Witte Kerk omgetoverd tot……

Maar wat niet kan, kan niet, en dat betekent dat we volgend jaar in de herkansing gaan met dit bijzondere, geheimzinnige evenement. Een tipje van de sluier? Nee hoor, we verklappen nog niks!

Wat wel doorgaat is de overhandiging van de jaarlijkse cheque door de Vrienden aan de kerkgemeenschap. Deze financiële bijdrage is meer dan welkom, want onderhoud is en blijft nodig: af en toe een facelift, een nieuw verfje, groot onderhoud, er is altijd wat te doen aan deze oude dame. Dankzij al onze Vrienden en donateurs kunnen wij ook dit jaar weer een behoorlijk bedrag overhandigen en wel 3000 euro. Dat doen we in aangepaste vorm, zonder publiek. Maar wel op de traditionele Dag van de Witte Kerk op 14 november a.s.

Volgend jaar hopen we al onze plannen uit de ijskast te halen en jullie weer te ontvangen in de kerk tijdens de door ons georganiseerde evenementen. Wie ook een financiële bijdrage wil leveren zodat de kerk het onderhoud krijgt dat ze verdient, dat kan. Alle informatie hierover kunt u vinden onder de buttons "Vriend worden?" en "Donateur worden?" in het menu hierboven.