maandag 2 december 2013

Bijzondere momenten in de Witte Kerk


Als bestuurder van Stichting Vrienden van de Witte Kerk krijgen we regelmatig de vraag: 
kun je de kerk ook huren? 

Antwoord op die vraag is: ja!

De kerk is, in gedeelten; ook de zaaltjes in de achterbouw worden verhuurd, te huur voor een 
dag een avond of een ochtend. 


De Witte Kerk leent zich natuurlijk fantastisch voor sfeervolle bijeenkomsten, zoals deze foto's van het "Witte Kerk diner" bewijzen. Nu is een diner als dit ongeveer het meest ingewikkelde wat je kunt verzinnen in de kerk, omdat er ook een keuken gebouwd moet worden voor één dag. Maar het resultaat dat Erik Heemskerk hier heeft neergezet mag er zijn. Stel je voor hoe bijzonder het is om hier te mogen dineren....


Stichting Vrienden van de Witte Kerk is voorstander van het zo optimaal mogelijk gebruik van de kerk. De huursom is schappelijk en door de inzet van vrijwilligers komt die huur, behalve aan de stookkosten ook ten goede aan het onderhoud van de kerk. 
Natuurlijk wordt de kerk alleen verhuurd voor evenementen die als 'passend in het gebouw' worden beoordeeld. De mogelijkheden zijn te bepreken met de koster, Jan Passchier. 
Op dit moment is het kerkbestuur de instantie die de kerkzaal verhuurt. Alle informatie daarover, inclusief prijslijst vindt u op de website van de Protestantse gemeente: 


Gaat het bij u al kriebelen?