Donateur worden?

Word ook donateur
De Stichting Vrienden van de Witte Kerk is in 2013 opgericht en wordt financieel ondersteund door donateurs. De donateurs van de Witte Kerk leggen met hun jaarlijkse bijdrage een basis voor een financieel gezonde Stichting.

Wat wil de Stichting?
De Witte Kerk staat midden in de samenleving. De stichting levert een bijdrage aan de instandhouding van deze monumentale kerk. Door de gebruiksmogelijkheden van De Witte Kerk te vergroten, kan de exploitatie worden verbeterd. En mede daardoor is de continuïteit van het gebouw ook gewaarborgd. Daarvoor brengen wij financiële middelen bijeen en stellen die in overleg ter beschikking aan de eigenaar van de kerk, de Protestantse Gemeente Noordwijkerhout en De Zilk.
Als de Witte Kerk u ter harte gaat, word dan donateur.

Hoe word ik donateur?
Door jaarlijks een bedrag schenken (minimaal €15 per jaar)
  • Zelf overmaken: U maakt het jaarbedrag zelf over op rekeningnummer NL21RABO 0120533235 tnv Stichting Vrienden van de Witte Kerk, o.v.v. Kerkdonatie, graag met vermelding uw e-mailadres. U kunt ook een bericht achterlaten op het e-mailadres van de Stichting Vrienden van de Witte Kerk. Alle informatie staat op de website.

  • Het opvolgende jaar krijgt u van de penningmeester via e-mail het verzoek de jaarlijkse bijdrage opnieuw over te willen maken.

Losse giften en jubilea
Gedurende het jaar kunnen er buiten het donateurschap ook giften aan de Stichting Vrienden van de Witte Kerk worden gedoneerd. Diverse personen en bedrijven kunnen ter gelegenheid van hun verjaardag, jubileum of andere feestelijke gebeurtenis in plaats van cadeaus een bijdrage geven voor de instandhouding van de Witte Kerk.

U kunt een bedrag rechtstreeks storten op het rekeningnummer NL21RABO 0120 5332 35 tnv Stichting Vrienden van de Witte Kerk, o.v.v. gift, graag met vermelding van uw e-mailadres. U kunt ook aan uw gasten vragen persoonlijk een bedrag te storten. De bedragen en de namen van degenen die storten worden dan door de Stichting voor u bijgehouden. De penningmeester adviseert u graag over de manier waarop u een dergelijke bijdrage kunt organiseren.