zaterdag 26 oktober 2019

Dag van de Witte Kerk zaterdag 9 november 2019

Op zaterdag 9 november 2019 vindt de jaarlijkse Dag van de Witte Kerk plaats. Dit jaar met als thema: “Weg van de Witte Kerk”. De afgelopen maanden hebben heel veel mensen het Witte-kerkvlaggetje, zoals dat in de volksmond al genoemd werd, meegenomen op vakantie en op de foto gezet. Al deze foto’s laten we zien op 9 november bij een leuke fototentoonstelling. De foto’s komen van over de hele wereld! Dat was ook ons uitgangspunt: De Witte Kerk wil de wijde wereld in, en dat is gelukt. Je zou bijna jaloers worden op het vlaggetje…. De kerk is open tussen 10.30 en 16.00 uur. Tot 15.00 uur kan iedereen een stem uitbrengen op een foto naar keuze, waarna om 15.30 uur de prijsuitreiking volgt.


Het is niet voor niks de “Dag van de Witte Kerk”, want die staat op 9 november in het middelpunt. De Stichting Vrienden van de Witte Kerk overhandigt traditiegetrouw aan de kerkrentmeesters een cheque, waarmee ze het onderhoud van de kerk financieel ondersteunen. Dankzij alle activiteiten, concerten en niet te vergeten donateurs lukt het de Stichting ieder jaar weer om een aanzienlijk bedrag te overhandigen zodat ‘onze’ Witte Kerk de komende eeuwen kan trotseren en het waardige middelpunt van het dorp kan blijven.

vrijdag 11 oktober 2019

Schrijfcafé in de Witte Kerk

Op maandag 14 oktober is er weer een schrijfcafé! Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat.
Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je er ook van delen.
Zelf vond ik het een ervaring hoe het ging stromen en werd ik verrast wat er zomaar op het papier kwam, woorden en gedachten die er niet stonden als ik ze niet had geschreven.

Iedereen is welkom. Van tevoren opgeven is wel gewenst. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe: het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.
Wanneer: elke tweede maandag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda.
Prijs: €10,- per keer, dat is inclusief koffie of thee.
De opbrengst  komt geheel ten goede aan ‘de Stichting Vrienden van de Witte Kerk’
Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen nelhogervorstvankampen@hotmail.com of telefoon 0252-373719

woensdag 2 oktober 2019

Bridgedrive in de Witte Kerk op 12 oktober 2019 afgelast

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Witte Kerk heeft in de bestuursvergadering van 1 oktober jl. besloten om de bridgedrive die gepland staat voor zaterdag 12 oktober a.s. in de Witte Kerk niet door te laten gaan.


Bij controle van de inschrijfformulieren is gebleken dat er nog geen 30% van de te verwachten aanmeldingen is gehaald.
Gezien de kosten en de inspanningen vooraf en op die dag zelf die daaraan verbonden zijn is gebleken dat dit financieel niet haalbaar is.


Al de deelnemers die reeds betaald hebben, contant of via de bankrekening wordt het totale bedrag van inschrijving terugbetaald.
Deelnemers die contant betaald hebben kunnen het bedrag ophalen bij Boekhandel Wagenaar & van Halem. Zij die per bank hebben betaald krijgen het bedrag teruggestort op de bankrekening.


Het bestuur betreurt het dat het deze beslissing heeft moeten nemen en wellicht komen er in de toekomst nog andere tijden voor het organiseren van een bridgedrive.