woensdag 15 mei 2013

Perspresentatie


Daar gaan we dan! 

Stichting Vrienden van de Witte Kerk
is officieel met haar werkzaamheden begonnen.


*het bestuur draagt de Witte Kerk op handen*

Wij gaan als Noordwijkerhouters helpen bij het in stand houden van dit prachtige
gebouw en er bovendien voor zorgen dat veel meer Noordwijkerhouters 
eens een voet over de drempel zetten... En nee, dat heeft niets te maken met 'het geloof', 
maar wij geloven wel dat dit kerkje een heel bijzonder plek in onze harten verdient.