zaterdag 25 november 2023

Tien jaar Stichting Vrienden van de Witte Kerk – een geslaagd feestje!

Op zaterdag 11 november 2023 vierden de bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Witte Kerk een feestje. Reden: het tienjarig bestaan van de Stichting. Het begon tien jaar geleden met een idee van de toenmalige dominee van de witte kerk, Egbert van der Weide. In zijn streven om meer verbinding tussen de kerk en ‘het dorp’ tot stand te brengen benaderde hij Jos van den Burg met het idee om een Stichting op te richten. Met een dubbele doelstelling: het organiseren van activiteiten om mensen over de drempel te krijgen die de kerk alleen van buiten kennen, en financiële hulp bij het onderhoud van het kerkgebouw.

De Vrienden van de Witte Kerk gingen met deze twee opdrachten aan de slag. De vijf bestuursleden van het eerste uur waren Sanne Boswinkel, Jos van den Burg,  Sam Pranger, Janneke Wagenaar en Bert van Zoolingen. Hun openingstentoonstelling ‘Mijn Witte Kerk’ was gelijk een groot succes en daarmee was de basis gelegd. Er volgden in die tien jaar nog veel succesvolle evenementen zoals Heel Noordwijkerhout bakt, Weg van de Witte Kerk, een Moederdag High Tea, Ga uit je pan en de meezingconcerten.

Een vast onderdeel in het programma is de overhandiging van de jaarlijkse cheque aan de kerkrentmeesters. Dit vindt plaats op de Dag van de Witte Kerk in november. Afgelopen zaterdag was het weer zover. In een feestelijk versierde kerk – waar een overzicht van alle activiteiten en evenementen te zien was – overhandigde voorzitter Jos van den Burg aan de voorzitter van de kerkenraad Gerrit Goedhart een cheque van 3000 euro. Met daarbovenop nog eens een jubileumcheque van 1000 euro. Waarmee de stand van tien jaar op 30.000 euro kwam. Het geld is gebruikt voor het witten van de kerk, het onderhoud van het orgel, het schilderwerk en nog veel meer.


Het was een mooi besluit van een gezellig verjaardagspartijtje – zoals dat hoort met traktaties en spelletjes. Het Rad van Fortuin heeft vele keren gedraaid, het Witte Kerk elektrospel was een ware uitdaging en het koster-Jan-op-zondag-spel (torentje prik) leverde nog een blije winnaar op.
Kortom: op naar de volgende tien jaar. De huidige bestuursleden: Jos van den Burg, Leon Floor, Ans Geerlings, Bertine van der Vlist en Janneke Wagenaar gaan vol energie en met nieuwe ideeën het volgende decennium in.