zondag 15 november 2020

Dankzij trouwe Vrienden en donateurs toch een €3000 cheque!

Het was de bedoeling dat er op zaterdag 14 november weer een bijzonder evenement zou plaats vinden in de Witte Kerk. Maar zoals alles op dit moment vanwege Corona in het water valt was er helaas die zaterdag ook weinig te doen in de Witte Kerk. Weinig, maar toch wel iets. Een klein gezelschap bestaande uit het bestuur van Stichting Vrienden van de Witte Kerk en een vertegenwoordiging uit de protestantse gemeente was bijeen gekomen in het kader van de Dag van de Witte Kerk, een jaarlijks terugkerend evenement. Onder het toeziend oog van voorzitter Jos van de Burg van de Stichting werd aan dominee Esmeralda Mandemaker een koffertje met een cheque van €3000,- overhandigd bestemd voor het onderhoud van de Witte Kerk. Ondanks het feit dat er dit jaar geen enkele activiteit kon worden georganiseerd en er daaruit dus ook geen inkomsten waren kon toch dit forse bedrag worden vrij gespeeld. Daarbij benadrukte de penningmeester van de Stichting dat dit vooral, maar dit jaar in het bijzonder, te danken was aan de trouwe Vrienden (€ 100 per jaar) en donateurs (minimaal € 15) van de Stichting. Hij maakte gelijk gebruik van de gelegenheid de aanwezigen op te roepen het voorbeeld van de Vrienden te volgen. Het was helaas erg rustig in de kerk... de dominee reageerde verheugd, niet alleen vanwege de hoogte van het bedrag, maar vooral ook vanwege de constatering dat, los van de hoogte van het bedrag, er altijd weer mensen zijn in de gemeenschap die bereid zijn zich in te zetten voor verbinding door het organiseren van evenementen passend bij de kerk en het betrekken van mensen bij het onderhoud van het belangrijkste culturele erfgoed van Noordwijkerhout. 


En zo was er toch nog een lichtpuntje in Noordwijkerhout op de dag dat donkere wolken samenpakten boven het dorp vanwege de brandende Schelft!